TALESTYRT

Setninger med ordet talestyrt


Bruken av sofistikert fremtidsteknologi som laservåpen, talestyrt data, tidsmaskin osv. er også her fremtredende, slik som i en rekke andre fremtidsfilmer fra 1970- og 1980-tallet.