TALETIDENS

Setninger med ordet taletidens


Det er presidenten som sørger for at folketingsmedlemmene får ordet i den riktige rekkefølge, liksom vedkommende påser at reglene for taletidens lengde overholdes.