TANGENTINSTRUMENTKONSERT

Setninger med ordet tangentinstrumentkonsert


Bachs Brandenburger konsert nr. 5 (senest 1721) regnes for å være den første tangentinstrumentkonsert fordi Bach tildelte cembaloet omfangsrike solistiske passasjer etter modell av den allerede vel utviklede fiolinkonserten.