TAPERFOND

Setninger med ordet taperfond


Gevinsten ved å velge et «vinnerfond» er i snitt langt mindre enn tap ved å velge et «taperfond».