TARANTELLEN

Setninger med ordet tarantellen


Han samlet nå materiale til sin disputas om snyltekreps på sverdfisk, og til en like mye kulturhistorisk som naturvitenskapelig avhandling om tarantellen og "tarantismen".