TEAMBYGGING

Setninger med ordet teambygging


I andre sammenhenger vil metoden kunne være en nyttig øvelse for teambygging.
Det samme gjelder ”eventgårder” som har tilbud innen opplevelse, teambygging og lignende.
Ihlen har fokusert særlig på kommunikasjon og teambygging og har ofte samarbeidet rundt disse temaene med sin søster, Bente-Marie Ihlen, som også er psykolog.
Railo har drevet arbeid innen ledelse, teambygging og idrettspsykologi både nasjonalt og internasjonalt, og han har vært rådgiver for en rekke skandinaviske og internasjonale firmaer.