TELEMARKSVEGEN

Setninger med ordet telemarksvegen


Telemarksvegen går gjennom mye vakker norsk natur.
I Brunkeberg starter også Telemarksvegen, riksvei 41, som går fra Brunkeberg til Kristiansand.
Birkenes kommune har store tur- og rekreasjonsområder som er tilgjengelige via Telemarksvegen som kommer inn fra nord via Tovdalselva.
Riksvei 41, som også kalles Telemarksvegen, følger på strekningen fra Åmli til fylkesgrensa mot Telemark for en stor del den gamle jernbanetraseen.
Treungen ligger ved sørenden av innsjøen Nisser, og riksvei 41 (markedsført som Telemarksvegen) går gjennom tettstedet, nordover mot Vrådal og sørover mot Åmli i Aust-Agder.
Riksvei 41 (markedsført som Telemarksvegen) følger Tovdalselva fra Hynneklev mot Topdalsfjorden og Kristiansand, og i motsatt vei mot Åmli og Treungen og Nissedal i Vest-Telemark.
Navnet Telemarksvegen har siden 1992 vært brukt som markesføring av veien som bl.a. går gjennom kommunene Birkenes, Froland, Åmli og Nissedal, kommuner som turister har vanskelig for å finne fram til.