TEMPELPAUSANIAS

Setninger med ordet tempelpausanias


Hennes far drepte ham imidlertid, etter å ha tatt ham på fersk gjerning ved kilden ved Asklepios' tempelPausanias Beskrivelse av Hellas 1.21.4 ved foten av Akropolis.