THAMSENMUNNINGEN

Setninger med ordet thamsenmunningen


Den kolliderte med et engelsk dampskip, D/S «Brook», utenfor Gravesend i Thamsenmunningen den 5. august 1910 og måtte settes på land full av vann.