TIDLIGBAROKKEN

Setninger med ordet tidligbarokken


Februar23. Luigi Rossi italiensk komponist fra tidligbarokken ca. 56 ca.
Stile concertato gjorde det mulig å skrive svært dramatisk musikk, et av kjennetegnene ved tidligbarokken.
Da Sangallos byggverk presenterer høyrenessansens ypperste stil og viser allerede ansatsene til tidligbarokken.
Cathy Berberian ble også kjent for sine tolkninger av musikk fra tidligbarokken, spesielt av Claudio Monteverdi.
Dario Castello (født før 1600 i Venezia, død rundt 1658) var en italiensk musiker og komponist fra tidligbarokken.
Riccardo Rognoni bodde i Milano og er det første medlemmet i en kjent musikerfamilie fra renessansen og tidligbarokken.
Syntagma musicum (tre deler, utgitt mellom 1615 og 1619) er en av de viktigste kildene for tysk oppføringspraksis i tidligbarokken.
Jacopo Corsi (født 17. juli 1561, død 29. desember 1602) var en italiensk komponist og kunstmesén fra senrenessansen og tidligbarokken.
Bartolomeo Barbarino(med tilnavnet Il Pesarino) italiensk komponist og sanger fra tidligbarokken ca. 1617 Barbarino, Bartolomeo (15..
Giovanni Battista Buonamente (født rundt 1595; død 29. august 1642 i Assisi) var en italiensk komponist og fiolinist fra tidligbarokken.
Claudio Saracini (Il Palusi; født 1. juli 1586, død 20. september 1630) var en italiensk komponist, luttenist og sanger fra tidligbarokken.
Hieronymus Praetorius (født 10. august 1560 i Hamburg, død 27. januar 1629 samme sted) var en tysk organist og komponist fra tidligbarokken.
I desember 1903 tok han doktorgraden, fagområdet var instrumentalmusikk i seinrenessansen og tidligbarokken med særlig vekt på viola da gamba.
Luigi Rossi (født ca 1598 i Torremaggiore ved Foggia i Kongedømmet Napoli; død 20. februar 1653) var en italiensk komponist fra tidligbarokken.
Bartolomeo Barbarino (med tilnavnet Il Pesarino; født ca. 1568, død 1617 eller senere) var en italiensk komponist og sanger fra tidligbarokken.
Tarquinio Merula (født 25. november 1595 i Busseto; død 10. desember 1665 i Cremona) var en italiensk komponist og organist fra tidligbarokken.
Paolo Agostini (født rundt 1583 i Vallerano; død 3. oktober 1629 i Roma) var en italiensk organist, kapellmester og komponist fra tidligbarokken.
Air de cour er en verdslig fransk sangform som var svært populær i hoffkretser i senrenessansen og tidligbarokken, fra omtrent 1570 til rundt 1650.
Stefano Landi (døpt 26. februar 1587 i Roma; død 28. oktober 1639 samme sted) var en italiensk sanger, kapellmester og komponist fra tidligbarokken.
Bartolomé de Selma y Salaverde (født rundt 1595 i Cuenca, Spania; død etter 1638) var en spansk komponist og musiker (dulsian, fagott) fra tidligbarokken.
Ignazio Donati (født rundt 1570 i Casalmaggiore ved Cremona; død 21. januar 1638 i Milano) var en italiensk organist, kapellmester og komponist fra tidligbarokken.
Stefano Bernardi (også Steffano; født 1577 i Verona; død 15. februar 1637 samme sted) var en italiensk komponist og musikkteoretiker fra seinrenessansen og tidligbarokken.
Michelangelo Galilei (ofte stavet Michelagnolo; født 18. desember 1575 i Firenze; død 3. januar 1631) var en italiensk komponist og luttenist fra senrenessansen og tidligbarokken.
Emilio de’ Cavalieri (født ca. 1550 i Roma, død 11. mars 1602 samme sted) var en italiensk komponist, organist, diplomat, koreograf og danser fra overgangen mellom senrenessansen og tidligbarokken.
Sammen med andre komponister fra Roma, Venezia og Firenze, markerte Cavalieri begynnelsen på tidligbarokken med verk i den nye monodiske stilen, dvs en enkelt sangstemme med sparsomt generalbassakkompagnement.
Concertato (av italiensk concertare, «avtale», «harmonisere», «arrangere»sdl) er et begrep fra tidligbarokken som innebærer at en gruppe instrumenter eller stemmer deler en melodi, vanligvis avvekslende og oftest over en basso continuo.