TILPASSENDE

Setninger med ordet tilpassende


Det har en taleassistent-app (kun på kinesisk), tilpassende hjemmeskjerm og tema-veksling.
Språkviteren John Peabody Harrington lagde et skriftspråk tilpassende det internasjonale fonetiske alfabetet Harrington, J. P. 1981.
En ny automatisk tilpassende kamuflasje ble også lagt til i spillet, som justerer seg i forhold til hvilken bane spilleren spiller på.
Men for å bli en mester måtte han gjennom en prøve: beseire en av de andre nybegynnerne med duellskolens egen tilpassende kortstokk, som var mulig å slå for en nybegynner.
I denne sammenheng har Inn på tunet prosjektenes lange og omfattende erfaring med nettverksbygging og individuelt tilpassende tilbud vært viktig kunnskap å videreføre ved etablering av Grønt arbeid plasser i regi av NAV.
I Kexels almanakk fra 1788 finner man en av de fåtallige opplysningene som er bevart om skolen fra denne aller første tiden; han forteller at operadireksjonen «...i slutten av foregående år ble det opprettet et Teater for Operaens Elever, hvormed de, gjennom oppføring av dertil tilpassende stykker, kunna få den treningen, som er nødvendig å begynne med fra de tidligste årene.