TILSYNSBESØK

Setninger med ordet tilsynsbesøk


Det var fire tilsynsbesøk ved skolen siden starten, og rapportene var utelukkende positive.