TILTAKSPLASSENE

Setninger med ordet tiltaksplassene


Disse tiltaksplassene er i dag øremerket og finansiert av Opptrappingsmidler bevilget til Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012).Kunnskapsstatus og forskningsbehov for Inn på tunet.