TITANOKSID

Setninger med ordet titanoksid


Malmen videreforedles til titanoksid ved Kronos Titan i Fredrikstad.
I K-Klassens senere stadier dukker opp molekylbindinger av Titanoksid.
En av diskusjonene siden, har vært om det finnes steder der denne fordelingen av titanoksid opptrer i naturen.
Blekket inneholder betydelige mengder titanoksid (TiO2-anatase) og de svarte fargepigmentene besto i det vesentlige av karbon fra sot.
Det består vanligvis av en eller flere aluminiumhydroksider pluss ulike mineraler som jernmalm, kvarts, titanoksid og aluminiumsilikat.
Blekket inneholder betydelige mengder titanoksid (TiO2 - anatase) og de svarte fargepigmentene besto i det vesentlige av karbon fra sot.
Byens største arbeidsgiver er statsbedriften «Krimski Titan» (Кримський Титан), som produserer titanoksid (TiO2), svovelsyre og kunstgjødsel.