TJELDKLUBBEN

Setninger med ordet tjeldklubben


Fjorden er 1,5kilometer lang, fra innløpet mellom Tjeldklubben og Skarvfjordholmen, østover til fiskeværet Skarvfjord i fjordbotnen.