TOGPASSASJERER

Setninger med ordet togpassasjerer


Tanken bak selskapet var å gi togpassasjerer på Orientekspressen en mulighet til å forsikre bagasjen sin, og behovet for bagasjeforsikring spredte seg raskt utover Europa.
Forbindelsen vil uansett forkorte reisetiden mellom Lolland og Tyskland med omkring en time, og en tror at 9200 biler og 4000 togpassasjerer vil benytte tunnelen hvert døgn.
England fikk også problemer på grunn av stormen da flere tusen togpassasjerer ble rammet av langvarige forsinkelser etter at jernbanen mellom byene Manchester og Glasgow ble blokkert av containere som blåste av et godstog.