TRØNDERMÅL

Setninger med ordet trøndermål


Stykket er adaptert til Valdres, og ble spilt på valdresmål istedenfor trøndermål.
I likhet med andre gamle trøndermål har tydalsmålet kasusbøying av substativ i bestemt form.