TRAFIKKFORSTYRRELSER

Setninger med ordet trafikkforstyrrelser


I juli 1917 blei flere av demonstrantene arrestert for trafikkforstyrrelser.
Selv om smogen forårsaket voldsomme trafikkforstyrrelser på grunn av den svært dårlige sikten, og at den til og med trengte innomhus, ble den der og da ikke oppfattet som en skjellsettende hendelse.