TRANSAKSJONSRELATERTE

Setninger med ordet transaksjonsrelaterte


I sin søken etter å slå markedet, altså å gjøre det bedre enn gjennomsnittet, pådrar investorene seg kostnader som forvaltningshonorarer og transaksjonsrelaterte kostnader.