TRENERUTVALGET

Setninger med ordet trenerutvalget


Leder av trenerutvalget er styremedlem i kretsen.
Trenerutvalget i Norges Skøyteforbund innså at noe måtte gjøres.
Trenings- og instruksjonssamlinger arrangeres hvert år av trenerutvalget.