TROLLSLETTA

Setninger med ordet trollsletta


Olonkinbyen ligger på østkysten ved Trollsletta i den sørlige delen av Jan Mayen (Sør-Jan) ca. 20km nordøst for Hoybergodden (Jan Mayens vestligste punkt), ca. 25km nordøst for Sørkapp (Jan Mayens sydligste punkt) og ca. 5km nordøst for Rudolftoppen (det høyeste punktet på Sør-Jan).