TROSSYSTEMENE

Setninger med ordet trossystemene


Mens effekten av disse tidlige formene for dyrking fortsetter å ha grunnleggende innflytelse, har trossystemene utviklet seg ettersom de møter andre religioner.
Religionsfilosofien drøfter begreper og trossystem ut i fra en idéhistorisk, logisk og prinsipiell synsvinkel, samt religiøs erfaring og aktiviteter som trossystemene bygger på.
Da Smiths lære om Gud og frelse sto mestedelen i strid med de ortodokse kristne trosbekennelsene han sa Gud selv hadde avvist, og fortolkningene hans truet de eksisterende trossystemene, og syntes vanvittige til mange, økte forfølgelsen og forakt.
Gallerigravene fortsatte å bli bygd ved slutten av 3000-tallet og begynnelsen av 2000 f.Kr. og mange fortsatte å være i bruk ved begynnelsen av 1000-tallet f.Kr., en tid hvor trossystemene var i betydelig endring og den megalittiske tradisjonen var over.
Han stiftet Jesu Kristi Kirke i Nord-New York i 1830, med åtte medlemmer («av Siste-dagers Hellige» ble tilføyet navnet senere ved befal i en åpenbaring, for å skille det fra den tidligere evangelie-utdelings kirke, som hadde forsvunnet).Da Smiths lære om Gud og frelse sto mestedelen i strid med de ortodokse kristne trosbekennelsene han sa Gud selv hadde avvist, og fortolkningene hans truet de eksisterende trossystemene, og syntes vanvittige til mange, økte forfølgelsen og forakt.