TUNNELN

Setninger med ordet tunneln


Biblioteket lå i Hotel Tunneln og hadde på dette tidspunkt bind – bøker og tidsskrifter.
Södra tunneln under Södermalm ble lagt om i forbindelse med byggingen av Centralbron på begynnelsen av 1950-tallet.