TURTAKING

Setninger med ordet turtaking


For å oppnå dette, jobber klienten sammen med logopeden med å lære å kommunisere mer effektivt, for eksempel ved å redusere unngåelsen av fryktede ord, øve på å stamme på en lettere, mindre anstrengt måte, og øve på passende øyekontakt og turtaking i samtaler.