TVANGSNEVROTISK

Setninger med ordet tvangsnevrotisk


Mennesker kan velge, og det er ikke nødvendig å gi etter eller tvangsnevrotisk publisere alt «fordi det går an» eller er noens «gode rett».