TYDALSMÅLET

Setninger med ordet tydalsmålet


I likhet med andre gamle trøndermål har tydalsmålet kasusbøying av substativ i bestemt form.
En kan dermed plassere tydalsmålet i samme kategori som dialekten på Røros, i Selbu og øvre del av Gauldalen (Haltdalen og Ålen).
Tydalsmålet har kløyvd infinitiv som de fleste trønderske dialekter, men i motsetning til «vanlig» trøndersk blir ikke overvektsorda apokoperte.
Tydalsmålet skiller seg fra «vanlig» trøndersk ved at det ikke har apokope på overvektsord, altså heter det å skrive på tydalsmål, mot å skriv på de fleste andre trøndermåla.