UFARGEDE

Setninger med ordet ufargede


Filmen inneholder noen ufargede sekvenser og noen få deler med storyboardtegninger og animasjonskonsept.
Fasekontrastmikroskopet kan fremheve identitetsforskjeller i gjennomsiktige, ufargede objekter ved å endre lysets strålegang.
Dessuten kommer innrammingene i svarklig tørr kobolt, underglasert blå, og dette på den hvite (ufargede) grunnfargen i porselenet.
Betegnelsen hvitevare har skiftet betydning de senere årene, og ble tidligere brukt om ufargede tekstiler, som for eksempel sengetøy.
Vannfri natriumkarbonat, også kalt kalsinert soda, er et hvitt pulver og det viktigste hydratet, natriumkarbonat dekahydrat, også kalt krystallsoda, Na2CO3·10H2O, bygger transparente ufargede krystaller.
Den vanligste rekonstruksjonen av det urindoeuropeiske lydsystemet postulerer tre serier av velare plosiver, hvor den labiovelare er bevart i kentumspråk mens palatovelarer er oppgått i de ufargede velarene.