UISTS

Setninger med ordet uists


The Uists) er en fellesbenevnelse på de to store øyene, North og South Uist i Hebridene på vestkysten av Skottland.