ULLERNCHAUSSÉEN

Setninger med ordet ullernchausséen


I krysset med Ullernchausséen er denne hovedveien videre, mens Lilleakerveien går av til venstre for Lilleaker skole.
Dette er en relativt ny stasjon som ble åpnet sommeren 2011, etter tidligere å ha ligget på Ullernchausséen 26 (Ring 3).
Området kan grovt sett avgrenses til mellom Ullernchausséen i sør, Mærradalen med Mærradalsbekken i vest og Makrellbekken i nord og øst.
Ullernchausséen (1–119, 2–120J) er en chaussé (vei) fra Smestad (Smestadkrysset eller Smestadtunnelen) til Lilleaker (bydel Ullern) i Oslo.
Nyere boligbebyggelse etter annen verdenskrig kom i Husebyskogen, som er øverste sone før man kommer inn på nordre Husebys område og i skrenten mot Ullernchausséen.