ULTRABIRKEN

Setninger med ordet ultrabirken


UltraBirken løp ble arrangert.
I 2011 vant han UltraBirken, terrengsykkelversjonen av Birkebeinerrittet.
UltraBirken løp er et årlig terrengløp som ble arrangert første gang i 2009.
På UltraBirken løp 2013 (59 km) kom han på 2.-plass, bak Tom Erik Halvorsen.
UltraBirken løp 2015 var en del av Birkebeinerløpet 2014, og ble arrangert 13. juni 2015.
UltraBirken løp 2015 var en del av Birkebeinerløpet 2015, og ble arrangert 13. juni 2015.
UltraBirken sykkel er et sykkelritt i terrengsykling som ble arrangert første gang i 2010.
I september kom han på 3.-plass i UltraBirken løp, bak Arild Christoffersen og Sverre Slethaug.
UltraBirken løp 2016 var en del av Birkebeinerløpet 2016, og ble arrangert for 7. gang 11. juni 2016.
Nytt av året var Ultrabirken, et mer terrengpreget ritt med mindre element av grussykling og landevei.
Ultraterrengløpet UltraBirken løp 2012 var en del av Birkebeinerløpet 2012, og ble arrangert 8. juni 2013.
Ultraterrengløpet UltraBirken løp 2013 var en del av Birkebeinerløpet 2013, og ble arrangert 8. juni 2013.
Ultraterrengløpet UltraBirken løp 2010 var en del av Birkebeinerløpet 2010, og ble arrangert 18. september 2010.
Nytt i 2017 er at alle sykkelrittene, HalvBirken, UltraBirken og Birkebeinerrittet, arrangeres på en og samme dag.
I 2010 ble UltraBirken bli arrangert for første gang, et 11 mil langt ritt med en mer teknisk og krevende løype enn Birkebeinerrittet.
For å etterkomme ønsket om et mer teknisk terrengritt opprettet arrangørene av Birkebeinerrittet i 2010 «UltraBirken», et mer terrengpreget ritt med begrensning på 500 deltagere.
Birkebeinerrittet er ett av verdens største terrengritt og samler nærmere 15.000 deltakere fordelt på selve Birkebeinerrittet, FredagsBirken (2008-2016), HalvBirken (fra 2015), UltraBirken sykkel (fra 2010), UngdomsBirken (fra 2006) og BarneBirken sykkel.