UNMIK

Setninger med ordet unmik


SRSGs since 1999», UNMIK.
De fleste bedrifter er offisielt registrerte med UNMIK.
Lederen for UNMIK er FNs generalsekretærs spesialrepresentant for Kosovo.
Fra 2003 til 2004 var han sjef for FNs midlertidige administrasjon i Kosovo, UNMIK.
Resolusjon 1244 la Jugoslavias territorielle integritet til grunn og opprettet UNMIK.
Han var FNs spesialutsending for Kosovo og sjef for UNMIK fra juni 2004 til juni 2006.
Etter Kosovokrigen i 1999 ble området i realiteten styrt av FN gjennom UNMIK i samsvar med FN-resolusjon 1244.
UNMIK har sitt hovedkvarter i Priština, sammen med de fleste andre internasjonale organisasjoner som er i Kosovo.
En NATO-ledet Kosovo-styrke (KFOR) gikk inn i provinsen etter krigen med den oppgave å gi sikkerhet for FNs midlertidige administrasjon i Kosovo (UNMIK).
Han er generalsekretær i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og var fra 2008 til 2011 sjef for FNs midlertidige administrasjon i Kosovo (UNMIK).
Per 28. februar 2017 hadde UNMIK en styrke på åtte liaisonoffiserer og åtte politifolk støttet av 94 internasjonale sivile, 215 lokalt ansatte og 21 fra FNs fredskorps.
Fra 13. januar til 31. desember 2001 var han FNs generalsekretærs spesialrepresentant for Kosovo og sjef for FNs administrasjon i provinsen (UNMIK).«UNMIK SRSGs since 1999», UNMIK.
Fra 20. juni 2006 til 1. juli 2011 var Zannier FNs generalsekretærs spesialrepresentant for Kosovo og sjef for FNs administrasjon i provinsen (UNMIK).«UNMIK SRSGs since 1999», UNMIK.
Fra 14. februar 2002 til 8. juli 2003 var Steiner FNs generalsekretærs spesialrepresentant for Kosovo og sjef for FNs administrasjon i provinsen (UNMIK).«UNMIK SRSGs since 1999», UNMIK.
I 1999 fikk De forente nasjoner (FN) via FNs midlertidige administrasjon i Kosovo (UNMIK) kontroll over provinsen etter NATOs militære krig mot Serbia og etter resolusjon 1244 i FNs sikkerhetsråd.
UNMIK, KFOR og ikke-statlige organisasjoner er de største arbeidsgiverne i kommunen, mens flertallet av befolkningen er ansatte i ikke-produktive, små, private bedrifter som kiosker, bilvask og bensinstasjoner.
Han har 17 års utmerket militær tjeneste fra det britiske militæret, og han var ansatt som driftsleder i Kosovo (UNMIK), United Nations Program Manager for Sudan og Program Manager for handlingsprogrammet i Libanon.
Fra juni 1999 var provinsen under FNs midlertidige administrasjon i Kosovo (UNMIK) og med den NATO-ledede styrken KFOR, der også Russland var med til tross for at landet formelt anerkjenner Kosovo som en del av Serbia, ansvarlig for fred og sikkerhet.