UNNGÅELSESATFERD

Setninger med ordet unngåelsesatferd


Ifølge psykolog B.F. Skinner, er fobier kontrollert av flukt og unngåelsesatferd.
Her inngår det å bli bevisst på egne unngåelsesmønstre, og jobbe med å erstatte unngåelsesatferd med tilnærmingsatferd.