UNNGÅELSESMØNSTRE

Setninger med ordet unngåelsesmønstre


Her inngår det å bli bevisst på egne unngåelsesmønstre, og jobbe med å erstatte unngåelsesatferd med tilnærmingsatferd.