UTDANNINGSEKSPLOSJONEN

Setninger med ordet utdanningseksplosjonen


Skolen ble grunnlagt i 1980 i forbindelse med befolkningsveksten og den forventede utdanningseksplosjonen i Akershus.