UTDANNINGSKONTOR

Setninger med ordet utdanningskontor


Langelid arbeidet ved Statens utdanningskontor i Hordaland og som seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Hordaland.
Skolen ble drevet etter gjeldende lover og regler for privatskoler, og Statens Utdanningskontor i Vest-Agder hadde offentlig tilsynsmyndighet.