UTENDØRSREKORDHØYDEN

Setninger med ordet utendørsrekordhøyden


Hun forbedret sin norske innedørsrekord fra 4,17 (satt januar 2010) til det samme som utendørsrekordhøyden, 4,35 meter under et stevne i Skive i Danmark 20. januar 2011.