UTJAMNING

Setninger med ordet utjamning


Jamvektsorda får full utjamning.
Det skilles mellom utjamning, at vokalene blir helt like, og tiljamning, at vokalene blir mer like.
Jamvektsord har full utjamning som i å våttå («å vite») og å båkkå («å bake»).Itj (trykksvak) og ittje (trykksterk).
Det hele kulminerer med det trønderske kjerneområdet for jamning, der en i indre mål også har utstrakt bruk av utjamning.
Jamning har vi for eksempel når det gammelnorske vera og vika i dialekter med utjamning er blitt til henholdsvis vårrå og vukku (vokalene er helt like), mens det i dialekter med tiljamning kan hete værra og vækka (vokalene har blitt mer like).