UTKLEKTE

Setninger med ordet utklekte


Puppen har en spiss tagg på undersiden som den bruker til å skjære ut et rundt vindu i kokongen når den skal klekke – på dette kan man kjenne utklekte kokonger av denne arten fra andre arter.