UTMARKSBASERT

Setninger med ordet utmarksbasert


Forskning på gaupas predasjon på rein og sau gir kunnskap som vil kunne benyttes til å utvikle praktiske verktøy som kan redusere konflikten mellom utmarksbasert husdyrproduksjon og rovvilt.