UTSTYKKET

Setninger med ordet utstykket


Eiendommen på 38 hektar ble siden utstykket.
Landstedet ble utstykket til boliger fra rundt 1900.
Eiendommene ble etterhvert utstykket til boligområder.
Gården ble i løpet av 1970-årene utstykket til boliger.
Gården ble i løpet av 1960-årene utstykket til boliger.
Ved oppløsningen ble det fra godset utstykket 21 statshusmannsbruk.
Sundlandgårdene ble utstykket til boliger i etterkant av andre verdenskrig.
Siden 1946 har store deler av gårdens grunn blitt utstykket til boligbebyggelse.
Deler av Reppe nedre ble i etterkant av andre verdenskrig utstykket til boliger.
Området tilhørte gården Bergsløkken og Oslo ladegård før det ble utstykket i 1820.
Tidlig på 1800-tallet ble øya utstykket til landsteder for byens fornemste familier.
Siden er området vest og sydvest for landsbyen utstykket og bebygget med parsellhus.
Gården ble for en stor del utstykket til boligtomter og friområder i etterkrigstiden.
Eiendommen ble etterhvert utstykket, og er blant annet benyttet til Dalgård idrettsanlegg.
Bydelen har sine røtter fra tidlig 1900-tallet, da villaeiendommer ble utstykket fra gården.
På gården anla han sagbruk og trevarefabrikk, i tillegg tillot han utstykket ca. 40 arbeiderbruk.
Senere har disse bruka blitt utstykket, slik at deler av et bruk har blitt lagt til et annet bruk.
I 1917 ble Ugla gård overtatt av A/S Graakalbanen, og jordveien ble utstykket til boligbebyggelse.
Rundt år 1900 ble jorden utstykket til utvidelse av Nykøbing Mors, selv parken og alleene ble rasert.
I løpet av 1960- og 1970-årene var Huseby gård utstykket til boligbebyggelse, for det meste rekkehus.
Fra og med 1950-årene har flere gårder i Olderdalen blitt helt eller delvis utstykket til boligtomter.
Søborgs historie strekker seg tilbake til om lag 1900, da den første gård ble utstykket til villabebyggelse.
Allerede i 1828 begynte den daværende eieren å bygsle bort parseller av eiendommen, og den er i dag fullstendig utstykket.
Det meste av jordveien hadde tidligere blitt overdratt til Strinda kommune, som hadde utstykket den til bolig- og industriformål.
Valentinlyst er blitt utstykket til boliger, og gårdsbygningene ligger i dag inneklemt mellom flere boliger ved Magnus Berrføtts veg.
Store deler av gårdene ble etter andre verdenskrig utstykket til bebyggelse, og Steinan består i dag for det meste av eneboligbebyggelse.
Nyborg var opprinnelig en parsell av gården Sverresborg lengre nord, fradelt i 1899, som ble utstykket til boligtomter i løpet av 1950- og 1960-årene.
Nå ble det inngjerdet, og arealet utstykket i ni deler, slik at byens gamle kirker fikk hver sin part som hver ble omkranset av pyramideklippede lindetrær.
Begge gårdene ble utstykket til boligbebyggelse i 1960-årene, og husene på Havstad ble revet i 1968–69, mens alléen som gikk fra Byåsveien opp til gården er bevart.
Det ble tilleggsjord til Nordborg på ca. 400 ha, men i de efterfølgende årtier ble mye av jorden utstykket til bondergårder, og i 1766 ble slottet solgt til private og deler av bygningerne revet og solgt som byggematerialer.