VÅRRÅ

Setninger med ordet vårrå


For eksempel å vårrå, å såvvå.
Vårrå, båkkå, kåmmå, småkkå, låsså, spållå.
Dette er særlig tydelig i verb: vårrå (, «være»), låvvå (, «love»), våttå (, «vite») og gråvvå (, «grave»).
Jamning har vi for eksempel når det gammelnorske vera og vika i dialekter med utjamning er blitt til henholdsvis vårrå og vukku (vokalene er helt like), mens det i dialekter med tiljamning kan hete værra og vækka (vokalene har blitt mer like).