VANNFRI

Setninger med ordet vannfri


Det kan foreligge som vannfri form eller som et monohydrat med ett krystallvann.
Den går ut på å oksidere vannfri ammoniakk til nitrogenoksid, som så reagerer med oksygen i luften og danner nitrogendioksid.
Det fremstilles ved å tilsette vannfri glyserol til en blanding av konsentrert salpetersyre og svovelsyre (nitrersyre), ved en temperatur på ca. 22 grader C.
Vannfri natriumkarbonat, også kalt kalsinert soda, er et hvitt pulver og det viktigste hydratet, natriumkarbonat dekahydrat, også kalt krystallsoda, Na2CO3·10H2O, bygger transparente ufargede krystaller.
Magnesiumsulfat finnes i en del varianter som (MgSO4 (vannfri) og MgSO4·7H2O (heptahydrat), heptahydrat blir også kalt for Epsomsalt, engelsk salt eller bittersalt) er et salt som tilsammen med sitt hydrat har mange bruksområder.