VANNTEGN

Setninger med ordet vanntegn


Ved begynnelsen av det østlige Han-dynasti ble skrifttegnet Lu justert ved tilføyelse av et vanntegn som radikaltegn, slik at det ble til Lu (潞).