VANSKEBILDET

Setninger med ordet vanskebildet


For en del personer som stammer er negative tanker og følelser en viktig del av vanskebildet.