VEIKROKJEDEN

Setninger med ordet veikrokjeden


Restaurantene ble etablert som familievennlige veikroer, i konkurranse med den dominerende veikrokjeden Little Chef.