VELFERDSFUNKSJONER

Setninger med ordet velferdsfunksjoner


Arealet på totalt 11500 kvadratmeter forbeholdes undervisning, service og velferdsfunksjoner.
Velferdsfunksjoner kan dermed benyttes til å si noe om et tiltak i økonomien fører til større velferd i samfunnet.
Velferdsfunksjoner brukes i velferdsøkonomi (en gren av samfunnsøkonomi) for å beskrive den totale nytten til alle individene i samfunnet.
Han var også den som først foreslo en «aggregert nyttefunksjon» til å måle samfunnets samlede nytte – det som siden skulle bli kjent som velferdsfunksjoner.
På motsatt side av Atlanteren, i USA, arbeidet Paul Samuelson med en formell definisjon av velferdsfunksjoner som skulle fange opp eksplisitt uttrykte samfunnspreferanser.