VELFERDSTJENESTENE

Setninger med ordet velferdstjenestene


Den røde tråden i hennes styring av kommunene var at velferdstjenestene skulle forvaltes av færre og sterkere kommuner.
Bjørndal har arbeidet for å fremme en mer kunnskapsbasert og brukersentrert praksis i helse- og velferdstjenestene, og i helseforvaltningen.
I et forsøk på å nå fullføring av HIPC i 2004, la regjeringen frem et revidert statsbudsjett for 2004 som frøs lønningene i velferdstjenestene og økte et antall skatter.
Som kommunal- og regionalminister fra 2001 til 2005 ønsket hun å bygge ut velferdstjenestene innenfor rammen av færre og sterkere kommuner, og regionalt samarbeid mellom fylkeskommunene.
Partiet ønsker ikke at staten skal regulere økonomi eller andre samfunnsområder og ønsker ikke statlig eierskap på velferdstjenestene helsevesen, samferdsel, kunnskap og andre velferdstilbud.
Planer for 2003–04 inkluderte en reform av det kommersielle lovverket, betydelige reform av domstolene, styrking av den finansielle sektoren, fortsatt reform av velferdstjenestene og forbedret statsbudsjett, revidert statsbudsjett og ettersynsevnen.
Velferdstjenestene kan omfatte forskjellige private, kommunale og statlige tilbud som for eksempel tilbud i forbindelse med oppvekst og opplæring, helse og omsorgstjenester i forbindelse med rusmisbruk, funksjonshemming, psykisk helse, demens og tilbud om arbeidstrening fra NAV.