VENDELS

Setninger med ordet vendels


Vendels kyrka ligger rundt 40 km nord for Uppsala.
Vendel kirke er et kirkebygg i Vendels sogn i Tierp kommune.
Til vendeltiden har man datert skipsgravene som ligger rett sørøst for Vendels kirke.
Det mest kjente fortidsminnemerket er Ottarhaugen og skipsgravfeltet ved Vendels kyrka.
Vendels sogn (svensk församling) ligger ved Vendelån og Vendelsjön i Tierp kommune i Uppsala län i landskapet Uppland.
Helmet from a 7th century boat grave, Vendel era.jpg|miniatyr|Prakthjelm i jern med bronsebeslag som ble funnet i en båtgrav i nærheten av Vendels kyrka.
Vendeltiden er den mellomste perioden av yngre jernalder i Sveriges historie, navngitt etter de rike arkeologiske båtgravfunnene nære Vendels kyrka nord for Uppsala.