VENDELTIDEN

Setninger med ordet vendeltiden


Den synes svært lik en nordisk hjelm fra vendeltiden.
Til vendeltiden har man datert skipsgravene som ligger rett sørøst for Vendels kirke.
Gravfelt fra Vendeltiden ligger nedenfor Valsgärde gård og var anvendt i mer enn 300 år.
Fra den sene jernalderen, vendeltiden og vikingtiden, vet man mer om hvordan husene så ut.
I slutten av vendeltiden og i tidlig vikingtid var Sias mye brukt som en alternativ rute i stedet for Volkhov for trafikk fra Østersjøen til Volga.
Vendeltiden er den mellomste perioden av yngre jernalder i Sveriges historie, navngitt etter de rike arkeologiske båtgravfunnene nære Vendels kyrka nord for Uppsala.
Vendel var kronsgods for de svenske kongene i oldtiden, og navnet er knyttet til den arkeologiske tidsepoken vendeltiden i Sverige, noe som er tilsvarende til merovingertiden i Norge.
De jernalderfunn som er gjort i Vendel har gitt navn til vendeltiden i Sverige for den arkeologiske epoken 550–800 e.Kr., noe som tilsvarer den norske betegnelsen merovingertiden for samme tidsepoke.
Perioden etter Romerrikets fall kalles den germanske jernalder og deles opp i eldre germansk og yngre germansk jernalder, i Sverige kjent som Vendeltiden (550-800) med rike gravfunn i området omkring Mälaren.
Denne tiden var begynnelsen på Vendeltiden, en arkeologisk periode i Sveriges forhistorie, en tid karakterisert av tilsynekomsten av oppfinnelsen stigbøyle og en mektig krigerelite i Sverige, bevist av rike graver i eksempelvis Valsgärde og Vendel.
The York helmet Denne hjelmen er sagt å være en angelsaksisk hjelm fra rundt 750-775. Fra perioden fra før vikingtiden i Sverige, i det som omtales som vendeltiden i Sverige, men som kalles for merovingertiden i Norge, er det også blitt funnet en hjelm i Norge.
Skandinaver begynte å bosette seg i de vestlige baltiske landene i Litauen og Latvia i løpet av vendeltiden (midtre del av yngre jernalder i svensk historieforståelse) og med unntak av mindre oppbrudd, fortsatte deres tilstedeværelse i de baltiske land gjennom det meste av vikingtiden.
I til Salins stil II og dette markerer overgangen til merovingertiden (eller vendeltiden som perioden kalles i Sverige).Carl Bernhard Salin, Die altergermanische Thierornamentik, Stockholm (1904)Epoken har fått navn etter de store migrasjonene på det europeiske kontinentet, og spesielt hunernes og goternes vandringer fra 300-tallet og utover.