VERDIFORMIDLINGEN

Setninger med ordet verdiformidlingen


Undervisningen bygget på Norsk læreplan; Kunnskapsløftet av 2006 (K06), men hadde i tillegg fått godkjent egen læreplan i KRL-faget for å styrke den kristne verdiformidlingen.